شرایط فروش اسکانیا

شرایط فروش اسکانیا با تریلر

44335515 – 021

44351307 – 021

44333314 – 021

نوع دستگاه

تسهیلات کل ( ۷۰ % )

تعداد اقساط

مبلغ اقساط بدون بیمه

پیش پرداخت متقاضی

اسکانیا G۴۰۰ و کمپرسی سه محور

۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۶

۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰

۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۸

۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۶۰

۹۸,۰۰۰,۰۰۰

۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰

اسکانیا G۴۰۰ و تیغه تانکر

۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۶

۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰

۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۸

۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰

۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۶۰

۹۱,۰۰۰,۰۰۰

۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰

اسکانیا G۴۰۰ وتیغه کانتین بر

۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۶

۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰

۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۸

۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰

۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۶۰

۹۲,۰۰۰,۰۰۰

۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

اسکانیا G۴۰۰ با چادری سقف و بغل کشوئی ۵ درب

۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۶

۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۸

۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰

۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۶۰

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰

اسکانیا G۴۰۰ و کفی سه محور دیسکی ۱۳/۷۰

۳,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۶

۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰

۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۸

۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰

۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۶۰

۹۴,۰۰۰,۰۰۰

۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰

اسکانیا G۴۰۰ و چادری سقف ثابت ۵ درب

۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۶

۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰

۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۸

۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۶۰

۹۸,۰۰۰,۰۰۰

۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰

اسکانیا G۴۰۰ و یخچالی  بدون سرد کننده

۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۶

۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰

۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۸

۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰

۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۶۰

۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰

۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *